Wizja i misja

Naszą wizją jest budowanie:

 
 • Kościoła silnego i dynamicznego – gdzie spotkania, nabożeństwa pokazują żywą wiarę, a osoby będące liderami, czy pastorami mają duchowy autorytet wynikający z codziennej relacji z Bogiem
 • Kościoła biblijnego i charyzmatycznego – gdzie Duch Święty i Jego dary są obecne w codziennym życiu wspólnoty kościelnej
 • Kościoła głoszącego Ewangelię – w różny sposób i w różnorodnej formie, tak, aby mogła być zrozumiała dla współczesnego człowieka
 • Kościoła, który ma wzrastający duchowy wpływ na miasto i okolicę – poprzez kształtowanie nowych wierzących na uczniów Jezusa oraz zakładanie w innych miejscowościach nowych kościołów – „córek”
 

Misją Kościoła Bożego w Pruszkowie jest dzielenie się z innymi Radosną Nowiną o zbawieniu i wolności w Chrystusie, tak by każdy mógł doświadczyć mocy Ewangelii. Bóg jest więcej niż wystarczający, by zaspokoić każdą potrzebę i rozwiązać problem człowieka. Tych, którzy są już Bożymi Dziećmi, wprowadzamy do duchowej dojrzałości w Chrystusie poprzez nauczanie, zachętę i osobisty przykład, tak by byli gotowi do służenia Bogu w Kościele Jezusa Chrystusa i w społeczeństwie zgodnie ze swoim powołaniem, darami, talentami i zdolnościami. Naszą misję można streścić w trzech określeniach: Głoszenie Ewangelii, czynienie uczniami i doprowadzanie do dojrzałości.  

Nasze wartości i kultura:

Kluczowe wartości w oparciu, o które budujemy, na co dzień kulturę naszego kościoła:

 • Troska o innych, budowanie zdrowych relacji w Kościele
 • Ewangelizacja poprzez relacje i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, w której żyjemy
 • Czynienie uczniami poprzez kontakty jeden na jeden i rozwijające się małe grupy
 • Wysokiej jakości służba dla dzieci, biblijny i charyzmatyczny Kościół Dziecięcy
 • Boży balans: charyzmatyczność, a nie charyzmania, otwarcie na działanie Ducha Świętego i wierność Bożemu Słowu, ale nie legalizm
 • Zero barier dla niewierzących: adekwatność do kultury w formie i uwielbieniu, otwartość na drugiego człowieka
 • Zaangażowanie członków Kościoła w służby, tworzenie nowych zespołów ludzi służących Bogu, gdzie będzie manifestować się Boża kreatywność i obecność.
 
 

Żyjąc w kulturze wartości naszej społeczności chcemy:

 
 • Akceptować: wspieramy siebie, akceptujemy każdego człowieka, jednak dbając o jego rozwój konfrontujemy zło i korygujemy niewłaściwe zachowanie.
 • Inspirować: zachęcamy siebie nawzajem, dajemy z siebie to, co najlepsze, pomagamy w rozwoju tak by każdy mógł być w miejscu swojego powołania
 • Motywować: motywujemy innych na ich drodze uczniostwa, by jak najszybciej dojrzewali w Chrystusie i stawali się tymi, jakimi chce ich widzieć Jezus.